درخواست سازه بتنی برای نقشه یک طبقه

  • پیشنهاد0
  • بودجه 100,000تومان
  • متوسط پیشنهادها 0تومان

پست شده در 2020/09/14

فعال - 3 هفته مانده

توضیحات پروژه

نیاز به نقشه سازه تا ظهر

مهارت های مورد نیاز

طراحی نقشه های معماریمحاسبات

دسته بندی

پروژه دانشجویی

اطلاعات کارفرما

1 پروژه پست شده استخدام 0 معمار
تاریخ عضویت:۱۳۹۹/۰۶/۲۴
پیشنهاد های معمار (0)

هیچ پیشنهادی هنوز وجود دارد.