فراخوان مسابقات معماری

کورش علیزاده
۱۳۹۷/۱۱/۲۳
فراخوان مسابقات معماری بدون دیدگاه

مسابقه طراحی سردر مرکز علوم مغز و اعصاب ایران

فرم ثبت نام اینترنتی و شرکت در مسابقه در آخر همین صفحه درج شده است. معرفی بستر طراحی: بیمارستان و مرکز تحقیقاتی مغز و اعصاب مغز و اعصاب در اراضی شمالی منطقه ۲۲ تهران و در سایتی مشرف به دریاچه خلیج فارس واقع شده است. طراحی مجموعه در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت و عملیات اجرایی […]

ادامه مطلب