پروفایل T Zandi

T Zandi معمار
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده خوزستان
0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماری

انجام کلیه نقشه های معماری،سازه،مکانیکال و الکتریکال

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید