پروفایل یاسین خردنیا

یاسین خردنیا بنده مسلّط به نرم افزار رویت، طراحی نما و دکوراسون داخلی بصورت ۳بعدی و شیت بندی در اتوکد میباشم.
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس
50,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی و شبیه سازی سه بعدی

.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید