پروفایل تارا

تارا معماری
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
0تومان درآمد کسب کرده
پایان نامه/مقاله/تحقیق/ترجمهطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

انجام پروژه های دانشجویی 

Autocad 

Revit

ترجمه متون انگلیسی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید