پروفایل حسن صادقی

حسن صادقی 3d artist
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
15,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
رندرینگ و پست پروداکشنشیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

تجربه پروژه دانشجویی دارم.

ولی از پس پروژه های معماری برم میام.

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید