پروفایل ستاره اورنگی

ستاره اورنگی معمار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس
0تومان درآمد کسب کرده
شیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

پرزنت پروژه با نرم افزار لومیون

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

  • معمار

    خصوصی

    1397/04 - 1398/04