پروفایل الهام نعمتی

الهام نعمتی مهندس معمار
14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
رندرینگ و پست پروداکشنشیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

طراحی داخلی معماری

طراحی خارجی معماری

تهیه نقشه های فاز ۱ معماری

تهیه نقشه های فاز ۲ معماری

شبیه سازی و رندرینگ معماری با ۳d max 

رندرینگ و انیمیشن در نرم افزار لومیون

رندر با موتور vray 

پست پروداکشن معماری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید