پروفایل ساناز شکریان

ساناز شکریان معمار
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده مازندران
0تومان درآمد کسب کرده
پایان نامه/مقاله/تحقیق/ترجمهطراحی نقشه های معماری

طراحی انواع نقشه های معماری فاز ۱ و ۲ و  ۳ 

در کمترین زمان

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید