پروفایل رامین بهروزی فرزام

رامین بهروزی فرزام مهندس معمار
3 سال تجربه 1 پروژه کار کرده تهران
15تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
پایان نامه/مقاله/تحقیق/ترجمهرندرینگ و پست پروداکشنشیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

طراحی پروژه های معماری 

سابقه کار (1)