پروفایل نازنین علوی مقدم

نازنین علوی مقدم معمار
4 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
30تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماری

مطالعات فاز صفر 
طراحی فاز یک 

طراحی فاز دو و جزئیات اجرایی 

امور پرزانته 

مباحث BIM 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید