پروفایل نسیم محمودی

نسیم محمودی معمار
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمانشاه
0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

به من پروژه های که با مهارت های من مرتبط هستند را بسپارید

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید