پروفایل mahdi Hajizadeh

mahdi Hajizadeh معماری داخلی
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان
5,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
شیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازیمحاسبات

طراحی نما طراحی نقشه ساختمان و…

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید