پروفایل مهدیه جعفری

مهدیه جعفری معمار
3 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

معماری خلاق هستم 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید