پروفایل maatgroup maatgroup

maatgroup maatgroup طراحی و معماری
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
100,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
رندرینگ و پست پروداکشنساخت محتوای آموزشیشیت بندی معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازیمحاسبات

پروژه های طراحی معماری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید