پروفایل Hoda Arabi

Hoda Arabi معمار
6 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
پایان نامه/مقاله/تحقیق/ترجمهطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

طراحی پروژه از صفر تا اخر

طراحی سه بعدی ، خارجی، داخلی

مقاله، پایان نامه …

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید