پروفایل فاروق میرانی

فاروق میرانی
0 پروژه پست شده استخدام 0 معمار کرمانشاه
تاریخ عضویت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

آرشیکد کار حرفه ای

طراحی معماری

اتوکد کار حرفه ای

شیت بندی معماری

رندر

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید