پروفایل ابراهیمی

ابراهیمی معماری
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان
0تومان درآمد کسب کرده
شیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدیماکت سازی

معماری 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید