پروفایل حیدری

حیدری
0 پروژه پست شده استخدام 0 معمار تهران
تاریخ عضویت: ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

طراحی معماری

فاز یک ودو معماری

نرم افزار Revit&Auto cad

برسی اجمالی پروژه ها

هنوز هیچ فعالیتی ندارید