پروفایل علی قاسمیان

علی قاسمیان معمار
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان
800,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
رندرینگ و پست پروداکشنطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

علی قاسمیان کارشناس ارشد معماری

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید