پروفایل امیر محمدی

امیر محمدی معمار
15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
75,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماری

۱۵ سال سابقه طراحی بناهای بهداشتی، درمانی، آموزشی، ورزشی و مسکونی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید