پروفایل امیرحسین محمدی

امیرحسین محمدی طراح 2بعدی
2 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
10تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماری

اتوکد مسلط هستم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید