پروفایل آیدا سیفی

آیدا سیفی معمار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
0تومان درآمد کسب کرده
شیت بندی معماریطراحی نقشه های معماریطراحی و شبیه سازی سه بعدی

پرژه دانشجویی انجام می شود

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید