پروفایل عباس صادقی اصفهانی

عباس صادقی اصفهانی
0 سال تجربه 0 پروژه کار کرده
0تومان درآمد کسب کرده

سابقه کار (0)

 • شما هیچ فعالیتی نداشته اید

تجربه کاری

 • تریدی آرتیست

  همساز

  1397/01 - 1399/07

 • تریدی آرتیست

  همساز

  1397/01 - 1399/07

 • تریدی آرتیست

  همساز

  1397/01 - 1399/07

 • تریدی آرتیست

  همساز

  1397/01 - 1399/07

 • تریدی آرتیست

  همساز

  1397/01 - 1399/07

گواهینامه

 • رندرینگ

  هنرنمای ماندگار

  1398/02 - 1399/01

 • رندرینگ

  هنرنمای ماندگار

  1398/02 - 1399/01

 • رندرینگ

  هنرنمای ماندگار

  1398/02 - 1399/01