پروفایل نسرین عباسی

نسرین عباسی معمار
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
0تومان درآمد کسب کرده
طراحی نقشه های معماریماکت سازی

انجام پروژه های معماری فاز یک و فاز دو و همچنین طراحی فاز دو نما و فاز یک و دو تاسیسات مکانیکی و الکتریکی 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید