بلاگ

کورش علیزاده
2020/03/20
روز نوشته ها بدون دیدگاه

سال ۱۳۹۹ بر همه مبارک

سالی که گذشت واقعا سال سخت و ناراحت کننده ای بود، از بلایای طبیعی گرفته تا وضعیت بدی که برای اقتصاد ایران اتفاق افتاد و زندگی همه ما را دستخوش تغییر کرد. اما هنوز فرهنگ غنی ایرانی و غرور در خون ما نهفته است، چیزی به نام اصالت.

در این روزهای سخت از کسانی که ضعیف تر هستند حمایت میکنیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم. به هرحال دیر یا زود روزهای خوب، روزهای شاد ، روزهای بدون بیماری و اخبار ناخوشایند، شروع خواهد شد.

برای همه آرزومند موفقیت در تمام مراحل زندگی هستیم و در پایان خواهشمندیم با ماندن در خانه زنجیره این بیماری خطرناک را بشکنید.

سال نو بر همگی مبارک

نظر